HỢP ĐỒNGKÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ
Chính sách Hỗ trợ lãi suất của CĐT lên tới 24 tháng
Hỗ trợ vay lên tới 70% Giá trị Hợp đồng
Thời hạn vay lên tới 20 năm
Lãi suất 0%  trong vòng 24 tháng