NGÂN HÀNG

 

- Ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 70% tổng giá trị
- Miễn lãi trong 24 tháng đầu.
- Ngân hàng Techcombank hỗ trợ giải ngân
- Thời gian vay: tối thiểu 5 năm, đối đa 25 năm.
- Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa ( kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) lên đến 40 tháng
- Miễn phí trã nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.
- Lãi suất sau thời gian Hỗ trợ thì tính theo quy định của ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm giải ngân.